Oidipus yang Terbuang

Sri Agustina 08 Jul 2018

DI panggung, perempuan muda itu menuntun lelaki tua yang buta. Tidak lama, dia mengucap, "Putriku, kita sampai di mana ini?" ..

Read more