Karunia Tuhan

Sri Agustina 19 Apr 2018

KEPALA Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung, Mujahidin kerap menghadapi masyarakat yang bersengketa tanah. Dalam menghadapinya ia k..

Read more